Návrat sběračů

co v obchodě nekoupíte...

Nečekejte žádné botanické extrabuřty. Inspiruji ke sběru několika málo hojně se vyskytujících, snadno poznatelných, bujně rostoucích a neohrožených druhů rostlin. Při jejich sběru dbám a prosím dbejte i vy, na etiku, šetrnost a vděčnost projevenou celé nádherné rostlinné říši.